Informace o ISYBAU


Přejdi na obsah


Vítejte na stránkách věnovaných nově vznikajícímu standardu ISYBAU XML CZ.

Jaké hlavní přínosy si tento nový formát klade?

  • Definovat jednotný standard pro inspekční prohlídky od všech zhotovitelů
  • Zajistit srovnatelnost práce jednotlivých kamerových vozů
  • Garantovat požadovanou úroveň, rozsah a kvalitu zpracování
  • Vyškolit pracovníky (operátory jednotlivých kamer) k používání přesného a jednotného značení závad
  • Zajistit, že zákazník za vydané finanční prostředky dostane vše, na co má nárok
  • Zprůhlednit zadávání kamerových inspekcí
  • Dodržování Etického kodexuJiž nyní si můžete přečíst článek o formátu ISYBAU, který byl uveřejněn v časopisu SOVAK.

Cílem těchto webových stránek je, dopracovat exportní formát ISYBAU XML CZ do takového stavu, aby jej bylo možno nechat vydat ČNI. Hlavním důvodem, který nás k této snaze vede je trvale panující nejednotnost a nízká kvalita kamerových inspekcí potrubí, která pramení zejména z toho, že veškeré inspekce jsou prováděny bez dostatečných znalostí. Rádi bychom pomocí těchto webových stránek sesbírali zkušenosti všech zainteresovaných stran a vytvořili z nich ucelený postup, který by sloužil při dalším zadávání inspekcí a to jak zadavatelům tak zhotovitelům.

Věříme, že se nám společnými silami podaří tento cíl uskutečnit a zabránit podobnému stavu, který nastal s normou ATV. Tu si totiž každý přizpůsobil dle svého a do dnešní doby existuje v již více než 10 úpravách.


Novinky

14. 2. 2020
Termíny školení na 26. nebo 27. 3. 2020 (opakovací kurz) a pro nové účástníky na 23. - 25. 3. 2020 z důvodu epidemie Covid-19 zrušeny. Nový termín bude následovat.


10. 11. 2019
Zveřejněny Požadavky ŘSD na prohlídky odvodňovacích systémů rychlostních silnic a dálnic


29. - 31. 8. 2016
První školení operátorů kamerových systémů – Norma ČSN EN 13508-2; uděleno prvních 6 certifikátů

20. 6. 2012
Nabídka školení pro operátory kamer na formát ISYBAU XML 2006 CZ

16. 6. 2011
Seminář VODA II

2. 5. 2011
Testování výstupů v ISYBAU XML od dalších zhotovitelů prohlídek


 

Pavel Mareš
Tel.: +420 774 733 574
mares@iex.cz

Dr. Ing. Petr Mařík
Tel.: +420 602 624 255
qmtronic@qmtronic.cz

Ing. David Blížil
Tel.: +420 777 820 096
david.blizil@kdt-data.cz

Petr Zikmund
Tel.: +420 736 540 547
info@e-zikmund.cz

Domovská stránka | ISYBAU XML 2006 | Školení | Pokyny pro zadavatele | Fórum | Kontakt | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku