Informace o ISYBAU


Přejdi na obsah


Vítejte na stránkách věnovaných nově vznikajícímu standardu ISYBAU XML CZ.

Jaké hlavní přínosy si tento nový formát klade?

  • Definovat jednotný standard pro inspekční prohlídky od všech zhotovitelů
  • Zajistit srovnatelnost práce jednotlivých kamerových vozů
  • Garantovat požadovanou úroveň, rozsah a kvalitu zpracování
  • Vyškolit pracovníky (operátory jednotlivých kamer) k používání přesného a jednotného značení závad
  • Zajistit, že zákazník za vydané finanční prostředky dostane vše, na co má nárok
  • Zprůhlednit zadávání kamerových inspekcí
  • Dodržování Etického kodexuJiž nyní si můžete přečíst článek o formátu ISYBAU, který byl uveřejněn v časopisu SOVAK.

Cílem těchto webových stránek je, dopracovat exportní formát ISYBAU XML CZ do takového stavu, aby jej bylo možno nechat vydat ČNI. Hlavním důvodem, který nás k této snaze vede je trvale panující nejednotnost a nízká kvalita kamerových inspekcí potrubí, která pramení zejména z toho, že veškeré inspekce jsou prováděny bez dostatečných znalostí. Rádi bychom pomocí těchto webových stránek sesbírali zkušenosti všech zainteresovaných stran a vytvořili z nich ucelený postup, který by sloužil při dalším zadávání inspekcí a to jak zadavatelům tak zhotovitelům.

Věříme, že se nám společnými silami podaří tento cíl uskutečnit a zabránit podobnému stavu, který nastal s normou ATV. Tu si totiž každý přizpůsobil dle svého a do dnešní doby existuje v již více než 10 úpravách.


Novinky

16. 2. 2023
Zveřejněny nové termíny školení pro nové účastníky na 7. až 9. 3. 2023. Termín pro opakovací kurz byl stanoven na 6. 3. 2023.


10. 11. 2019
Zveřejněny Požadavky ŘSD na prohlídky odvodňovacích systémů rychlostních silnic a dálnic


29. - 31. 8. 2016
První školení operátorů kamerových systémů – Norma ČSN EN 13508-2; uděleno prvních 6 certifikátů

20. 6. 2012
Nabídka školení pro operátory kamer na formát ISYBAU XML 2006 CZ

16. 6. 2011
Seminář VODA II

2. 5. 2011
Testování výstupů v ISYBAU XML od dalších zhotovitelů prohlídek


 

Pavel Mareš
Tel.: +420 774 733 574
mares@iex.cz

Dr. Ing. Petr Mařík
Tel.: +420 602 624 255
qmtronic@qmtronic.cz

Ing. David Blížil
Tel.: +420 777 820 096
david.blizil@kdt-data.cz

Petr Zikmund
Tel.: +420 736 540 547
info@e-zikmund.cz

Domovská stránka | ISYBAU XML 2006 | Školení | Pokyny pro zadavatele | Fórum | Kontakt | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku