Informace o ISYBAU


Přejdi na obsah

Informace

Školení


Snahou sdružení ISYBAU.CZ je vyškolit operátory na jednotný systém klasifikace závad dle normy ČSN EN 13508-2 a zajistit tím tak snadné srovnání kvality provedených prohlídek a jejich další efektivní využití v GIS.

Absolventi školení pořádaného sdružením ISYBAU.CZ musí kromě teoretických znalostí v písemném testu i prokázat, že jsou schopni data o závadách exportovat ve formátu ISYBAU XML 2006. Zároveň vlastnoručním podpisem pod Etický kodex stvrzují, že budou vždy odborně, profesionálně, objektivně a bez ovlivňování vnějšími vlivy vykonávat svou práci.

Termín opakovaného školení pro operátory, kterým již skončila doba platnosti certifikátu, bude zveřejněn.


Všechny úspěšné absolventy školení naleznete v následující tabulce.

Domovská stránka | ISYBAU XML 2006 | Školení | Pokyny pro zadavatele | Fórum | Kontakt | Mapování stránky


Pod nabídky:


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku